Straatverlichting - laatste stand van zaken

Straatverlichting

Het beheer van de openbare verlichting in Bilthoven is sinds dit voorjaar in handen van de gemeente zelf.

Er zijn eisen vastgesteld in de raad waar de openbare verlichting aan moet voldoen. Op dit moment heeft de gemeente een externe deskundige opdracht gegeven om in Noord metingen te verrichten om vast te stellen of de huidige verlichting aan de eisen voldoet. Er zullen de komende weken 3 keer 's nachts metingen worden gedaan, waarin de zichtsterkte wordt bepaald. Om deze metingen te kunnen doen,  moeten de nachten lang genoeg zijn. Dit is nu bijna het geval. Vervolgens wordt bekeken waar er aanpassingen nodig zijn en zal er budget worden aangevraagd om die aanpassingen door te voeren.

Het overzicht dat BBN in 2014 aan de gemeente heeft verstrekt, n.a.v de destijds gehouden enquête over de straatverlichting, zal hierin worden meegenomen.

Zodra de metingen en de vervolgacties openbaar en bekend zijn, zal dit bekend worden gemaakt in onze volgende nieuwsbrief.


Opknapmiddag (oude) Biltsche Meertje 15 oktober 2016

Opknapmiddag Oude Biltsche meertje

Op zaterdag 15 oktober 2016 van 14.00 uur tot 17.00 uur wordt er op initiatief van een aantal buurtbewoners en/of hondenbezitters weer flink gesnoeid bij het Oude Biltsche Meertje. Alle hulp is welkom. Graag snoeimateriaal zelf meenemen.
Waar: Bij de ingang van het park (Klaphekweg/Gregoriuslaan)
Voor een hapje en drankje na het gedane werk wordt gezorgd. 
Voor meer informatie: uitnodiging


Buitenbeter

Gemeente de Bilt is aangesloten bij Buitenbeter.nl zo kunt u snel en eenvoudig een probleem melden bij de gemeente, een aanrader!

"Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol."
 

Lees meer


Whatsapp groep buurtpreventie

In mei 2016 is de eerste buurtpreventie whatsappgroep in Bilthoven Noord opgericht. De buurtpreventie omvat ongeveer 150 woningen en is gericht op de volgende lanen: Albert Cuyplaan, Frans Halslaan, Rembrandtplein, Vermeerplein, Vermeerlaan, Hobbemalaan en Gerard Terborchlaan. De grens loopt vanuit het Rembrandtplein tot de Gezichtslaan. In samenwerking met de politie en gemeente heeft er op 18 mei 2016 een workshop plaatsgevonden. Voor meer informatie, zie de volgende link:

icon_10_generic_list.png WhatsApp Buurtpreventie Hobbemalaan compleet.pptx


Aletta Koster nieuw bestuurslid BBN

Aletta Koster treedt toe als nieuw bestuurslid tot het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord. Formeel zal haar benoeming plaatsvinden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, maar daarop vooruitlopend heeft Aletta haar taken al opgepakt. Zij zal zich bezig gaan houden met ruimtelijke inrichtings vraagstukken en andere leefomgevings aspecten, zoals bv de groenvoorzieningen in de wijk.

 

Aletta stelt zichzelf kort voor:

45 jaar geleden geboren in Wageningen. Veel in het buitenland gewoond en gewerkt. Woon sinds 2 jaar aan de Gregoriuslaan, samen met mijn man en twee dochters. Ben altijd betrokken geweest in de wijken waar ik woonde, zat hiervoor ook in de Wijkraad van Vleuten en daarvoor in de Wijkraad van Zuilen (beiden in Utrecht). Houd van tuinieren, keramiek (maken) en reizen.

Beroepsmatig opgeleid tot stadsplanoloog/ontwikkelaar, werkzaam bij een advies- en ingenieursbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en transport. Veel affiniteit met de procesmatige, bestuurlijke kant van veranderingsprocessen op het gebied van ruimte en mobiliteit.

Samen met de BBN wil ik mij focussen op zaken die de wijk bruisend houden met als doel om mensen met elkaar in verbinding te doen zijn. Daarnaast  wil ik een opbouwende bijdrage leveren aan de verbetering van de (her)inrichting van onze wijk, met name t.a.v. het gebruik van de openbare ruimte.