Nextdoor Bilthoven-Noord

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. De naam zou een link naar de bewonersvereniging kunnen leggen. Dit is niet het geval. Maar het bestuur ziet de app als een welkome aanvulling. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Lees meer


Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Tussenstand WhatsApp Groep Buurtpreventie Bilthoven1

Deze WhatsApp Groep met ruim 140 deelnemers (soms 2 per gezin) omvat 141 woningen en is ruim een half jaar actief.

Het gaat om de Frans Halslaan, Gerard Terborchlaan, Vermeerlaan, Vermeerplein en Hobbemalaan, begrensd door de Gezichtslaan en het Rembrandtplein.

Iedereen is er inmiddels aan gewend, dat alleen berichten volgens de SAAR-methode (Signaleer, Alarmeer via 112, App en Reageer) geplaatst mogen worden. Ook worden de afgesproken spelregels uitstekend gevolgd. De groep is behoorlijk constant en groeit licht met nieuwe bewoners, die over een smartphone beschikken.

Er zijn gelukkig nog weinig verdachte situaties geweest de afgelopen periode. Als het nodig is wordt direct 112 gebeld en via de meldkamer adequaat gereageerd.

De uitgereikte Attentie! buurtpreventie-stickers worden vaak op de buitenbrievenbus, bij de voordeur of op de ramen geplakt.

E-mail adres: Buurtpreventie.Bilthoven1@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/Buurtpreventie.Bilthoven1


Update 1: Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Naar aanleiding van de enquête hebben we de gemeenteraad verzocht om niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het College van B&W betreffende de plaatsing van zes tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie het Biltsche Meertje.  Met als hoofdreden dat de gekozen manier van communiceren ‘met het mes op de keel’ er automatisch toe geleid heeft dat weerstand tegen het plan is gecreëerd en er dus redelijkerwijs geen draagvlak georganiseerd kon worden.

Lees meer