Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Juni 2020

In deze even bijpraten:

Nieuw bestuur

Verzoek om reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Participatie inwoners bij vaststellen woningbouwlocaties

Bermenbeleid

Werk in uitvoering: straatverlichting

Rattenoverlast

K.F Heinterrein achterstallig onderhoud

Brandgevaar Bilthoven

commissie Duurzaamheid

Oplossing voor gevaarlijke kruispunten Soestdijkseweg Noord

Lees meer


Reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Door een omissie in het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 zijn minimaal 300 woonpercelen in een verkeerde subbestemming ingedeeld hierdoor lijden eigenaren aanzienlijke schade.

https://planschadebilthovennoord.nl/

 

Een collectief van gedupeerden onder leiding van één van onze leden, de heer L. Jonker, heeft de gemeente verzocht het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 te repareren. Zonder resultaat.

Wethouder Landwehr adviseert gedupeerden voor 18 augustus 2020 planschade claim in te dienen.

Lees meer


Bouwlocaties volledig van tafel!

Na 6 weken van 's avonds overleggen, whatsappen, lobbyen, bewoners- kernteam- en locatiecommité-bijeenkomsten, was het donderdag 28 november eindelijk zover.

De raad heeft besloten om de Notitie aanwijzen woningbouwlocaties unaniem van tafel te vegen!

 

  1. Alle 16 locaties zijn van tafel! Door punt 1 en 3 uit het voorstel te halen. (A61-2019)
  2. 13 van de 16 locaties (alle behalve Berlagelaan, Jachtlaan en begraafplaats) kunnen geen bouwlocatie meer worden totdat er een omgevingsvisie is. (M81-2019)
  3. De begraafplaats gaat mee in het plan van de schapenweide. (M86-2019)
  4. Er komt een kennisteam. (M88-2019)

Hiermee zijn dus al onze eisen ingewilligd!!! Iedereen bedankt voor alle inzet de afgelopen tijd.

De hele raadsvergadering kun je bekijken via deze link.