Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Juni 2020

In deze even bijpraten:

Nieuw bestuur

Verzoek om reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Participatie inwoners bij vaststellen woningbouwlocaties

Bermenbeleid

Werk in uitvoering: straatverlichting

Rattenoverlast

K.F Heinterrein achterstallig onderhoud

Brandgevaar Bilthoven

commissie Duurzaamheid

Oplossing voor gevaarlijke kruispunten Soestdijkseweg Noord

Lees meer


Reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Door een omissie in het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 zijn minimaal 300 woonpercelen in een verkeerde subbestemming ingedeeld hierdoor lijden eigenaren aanzienlijke schade.

https://planschadebilthovennoord.nl/

 

Een collectief van gedupeerden onder leiding van één van onze leden, de heer L. Jonker, heeft de gemeente verzocht het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 te repareren. Zonder resultaat.

Wethouder Landwehr adviseert gedupeerden voor 18 augustus 2020 planschade claim in te dienen.

Lees meer