Stationsgebied

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan met de Soestdijkseweg. Via een by-pass en een tunnel ter hoogte van de Spoorlaan zal het autoverkeer worden omgeleid, terwijl het langzaam verkeer door een aparte tunnel op de Soestdijkseweg het spoor zal kruisen. Het Emmaplein wordt volledig gereconstrueerd tot een autovrij verblijfsgebied: een geheel nieuwe entree voor het centrum. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2009 aanvangen.

Soestdijkseweg vanaf 30 september voor 2 weken afgesloten

In bijgaand persbericht over de Soestdijkseweg staat een fout over de route die fietsers dienen te volgen tijdens de afsluiting van de Soestdijkseweg van 30 september t/m 12 oktober.

Fietsers kunnen gedurende deze periode namelijk WEL gebruik blijven maken van de huidige overweg. Alleen tijdens de 100-urige buitendienststelling (vindt plaats tussen 21 en 24 oktober, in de herfstvakantie dus) worden fietsers omgeleid via De Leijen of kunnen ze gebruik maken van de tunnel bij de Klaphekweg. Na deze buitendienststelling is de overgang voor fietsers wel met tien meter verschoven.

 


Realisatie nieuwe stationsgebied dichterbij, maar er is nog veel werk te verzetten...

ProRail nodigt u namens het bouwteam Bilthoven graag uit voor een informatieavond op dinsdag 17 september a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in Het Nieuwe Lyceum, Jan Steenlaan 38 in Bilthoven, om u bij te praten over de vervolgstappen in de ontvlechting van het auto- en treinverkeer bij het nieuwe stationsgebied.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het programma van deze avond.


autotunnel en langzaamverkeertunnel

In oktober 2013 gaat de nieuwe (auto)tunnel onder het spoor open. Ter voorbereiding daarop is begin maart gestart met de aanleg van de rotonde t.h.v. Doek. Hiervoor zullen in de Soestdijkseweg ter plaatse tijdelijke wegverleggingen worden aangebracht. Naar verwachting is de rotonde vóór de zomer gereed. Direct na de zomer wordt gestart met de aanleg van de rotonde aan de noordzijde, ter hoogte van de Jan Steenlaan, en van het aansluitende nieuwe Stationsplein. Het ontwerp daarvoor is recentelijk aangepast i.v.m. de uitbreiding van de bushaltering ter plaatse die samenhangt met de opschaling van de (voorgenomen) openbaar vervoer verbinding met de Uithof. De Klankbordgroep Centrumplan (waarin ook BBN participeert) is intensief betrokken geweest bij deze ontwerpherziening, die ook consequenties heeft voor de inrichting van de Jan Steenlaan en de aansluiting aan het nieuwe plangebied Rembrandtlaan. Voor nadere informatie over de plannen en de bouw zie de website www.bilthovenbouwt.nl .

Na ingebruikname van de autotunnel starten de werkzaamheden aan de langzaamverkeertunnel in de Soestdijkseweg en de nieuwe opgang voor het station. Deze werkzaamheden vinden in twee stappen plaats om het fiets- en voetgangersverkeer doorgang te kunnen laten vinden tijdens de uitvoering. De verwachting is dat in de 2e helft van 2015 alle werkzaamheden rond het station zijn afgerond.