Stationsgebied

Op 29 november 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot een ongelijkvloerse kruising van de spoorbaan met de Soestdijkseweg. Via een by-pass en een tunnel ter hoogte van de Spoorlaan zal het autoverkeer worden omgeleid, terwijl het langzaam verkeer door een aparte tunnel op de Soestdijkseweg het spoor zal kruisen. Het Emmaplein wordt volledig gereconstrueerd tot een autovrij verblijfsgebied: een geheel nieuwe entree voor het centrum. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2009 aanvangen.

Start werkzaamheden Stationsgebied 5 januari 2011

Start werkzaamheden

Woensdag 5 januari 2011 start de gemeente De Bilt met uitvoerende werkzaamheden in het stationsgebied. Dit betreft het verleggen van het riool en kabels en leidingen maar ook het kappen van bomen, opsporingswerkzaamheden voor niet- gesprongen explosieven (WOII) en bodemsanering. De start van deze werkzaamheden stond gepland op 15 december j.l. maar door de vorst kon er nog niet gestart worden.

Lees meer


De uitvoerende werkzaamheden in het stationsgebied starten op 15 december a.s.

Woensdag 15 december 2010 start de gemeente De Bilt met uitvoerende werkzaamheden in het stationsgebied. Dit betreft het verleggen van het riool, kabels en leidingen maar ook het kappen van bomen, opsporingswerkzaamheden voor niet-gesprongen explosieven (WOII) en bodemsanering. De werkzaamheden zijn nodig om de ondertunneling van het spoor mogelijk te maken.

Op dinsdag 7 december 2010 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. De bijeenkomst - bedoeld voor omwonenden, ondernemers en belanghebbenden rondom het werkgebied - vindt plaats in de aula van Het Nieuwe Lyceum, Jan Steenlaan 38 en start om 19.30 uur.

Via deze links treft u de aankondiging van de voorbereidende werkzaamheden, een plattegrond van de voorbereidende werkzaamheden en de planning van de voorbereidende werkzaamheden Stationsgebied.