Gezocht in het kader van de Kennisbank: bestuursjurist

BBN is al lange tijd actief betrokken bij de ontwikkelingen in het centrumgebied. Daarbij wordt door een aantal ter zake deskundige bewoners vanuit onze wijk o.a. ondersteuning verleend aan ondernemers en bewoners in en rond het centrum bij de ingrijpende veranderingen die daar plaatsvinden. De Kennisbank van BBN (zie www.bilthovennoord.nl/kennisbank) bemiddelt bij het vinden en inzetten van deze wijkbewoners (op vrijwillige basis).

Recentelijk is in dit kader behoefte ontstaan aan een bestuursjurist, die met name de ondernemers kan ondersteunen bij gesprekken en te maken afspraken met de gemeente en eventuele andere overheidsinstanties, waarbij ook aanspraak op de WOB aan de orde kan zijn.

 

Heeft u kennis en ervaring op dit gebied en bent u bereid een steentje bij te dragen aan een gezond en florerend centrum van ons dorp: meld u aan bij de Kennisbank via info@bilthovennoord.nl. Nadere inlichtingen en achtergronden kunt u verkrijgen bij de BBN-bestuursleden Coen Jager (06 – 54245047) of Joe Tabbers (030-2285531).