GEZOCHT: Deskundigen voor bijdragen aan ideeënschets Bilthoven Centrumplan-Oost

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) heeft een Kennisbank ingericht (zie het Beleidsplan en het Kennisbank Reglement) die als doel heeft kennis en expertise binnen onze wijk beschikbaar te maken voor maatschappelijke doeleinden binnen de Biltse gemeenschap. In dat kader doet het bestuur van BBN een oproep aan deskundige wijkbewoners om een bijdrage te leveren aan een nieuw op te stellen ideeënschets Bilthoven Centrumplan-Oost. Ook niet BBN-leden en personen uit je netwerk woonachtig in Bilthoven zijn welkom.

Op zoek  naar nieuwe dynamiek voor een rommelig en deels verloederd gebied
De Klankbordgroep Centrum Bilthoven[1] (waarin BBN participeert) heeft het initiatief genomen voor het opstellen van een ideeënschets voor de inrichting van het gebied tussen Julianalaan-Koperwieklaan-Sperwerlaan en grenzend aan De Kwinkelier. Dit gebied beslaat o.a. ook het terrein van de voormalige muziekschool/sporthal, op dit moment een grasveld, en het braakliggend terrein naast de Julianaschool (zie kaartje van het plangebied).

Het is momenteel een rommelig, deels verloederd gebied, waarvoor (nog) geen gemeentelijke inrichtingsvisie of functioneel kader bestaat. Terwijl het gebied in potentie veel mogelijkheden biedt om het centrum van Bilthoven op een aantrekkelijke wijze te voltooien. We zijn daarom op zoek naar frisse, eigentijdse en realistische ideeën en willen met bewonersparticipatie een bijdrage leveren aan een nieuwe gebiedsinrichting.

Lees meer