Duurzaamheid

In Even Bijpraten van oktober 2018i s geschetst hoe huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen ondersteuning kunnen krijgen van de Commissie Duurzaamheid van BBN. Deze Commissie heeft inmiddels een 7 stappenplan opgesteld van een duurzaamheidstraject voor een particuliere eigenaar, met focus op beheersing van het energiegebruik en op warmte:

Stap 1 – energiescan: ter bewustwording van de problematiek en inrichting van het aanvraag-proces van een energielabel
Stap 2 – diagnose:conclusies uit de beoordeling van de energiescan, inventarisatie van bestaande isolatie- en installatie-situatie
Stap 3 – financieringsmogelijkheden:voor te treffen maatregelen, zowel persoons- als huisgebonden (bv energiebespaarlening of hypothecair)
Stap 4 - advies: mogelijke maatregelen, alternatieve materialen en leveranciers, resulterende energie- en financiële effecten, prioritering, uitvoeringstraject in de tijd
Stap 5 – offertes: beoordeling en uitvoeringskeuzen uit ontvangen offertes
Stap 6 – uitvoering: verloop en kosten
Stap 7 – reviews: ervaringen van huiseigenaren op de uitvoering van maatregelen
 
Op dit moment wordt gewerkt aan inhoudelijke beschrijving voor elk van de 7 stappen, zoveel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, en aangegeven wat de Duurzaamheidscommissie daarbij voor de huiseigenaren kan betekenen. Als voorschot op deze uitwerking is inmiddels de aanvraag van een energielabelbeschreven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een verzameling praktijkvoorbeelden, zgn. use cases (op dit moment 8 woningen, in verschillende stadia van het stappenplan).
BBN-leden die ondersteuning bij de verduurzaming van hun woning op prijs stellen, kunnen via duurzaamheid@bilthovennoord.nl contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Laag vliegende helikopters

Laag vliegende helikopters

Ter informatie
Onze wijkagenten hebben van verschillende kanten vragen gekregen over laag vliegende helikopters boven ons gebied. Het gaat om militaire helikopters die van 25 januari tot en met 15 februari op lage hoogte mogen vliegen boven de Leusderheide en de Vlasakkers.

De bemanningen trainen voor de missie in Mali. Dit doen ze samen met eenheden op de grond, overdag en ook ’s avonds. Er wordt niet de hele tijd laag gevlogen.

Wanneer werd en wordt er nog gevlogen?

• donderdag 26 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• vrijdag 27 januari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 31 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 1 februari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 14 februari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 15 februari: van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie vindt u in de ministeriële beschikking: vrijstelling en ontheffing minimum vlieghoogte
 


Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties

Regelmatig  krijgt BBN vragen over het plaatsen van reclameborden (driehoeksborden en sandwichborden) in Bilthoven Noord. Voor het plaatsen van deze borden (gedurende maximaal twee aaneengesloten weken) is ontheffing van de gemeente nodig. Het aantal ontheffingen voor dezelfde doeleinden is gelimiteerd.

Voor Bilthoven  Noord zijn de volgende locaties aangewezen waar dit soort borden mogen worden geplaatst:

  • Soestdijkseweg Noord  westzijde tussen Gezichtslaan en N234 : lantaarnpaal 048.152

  • Soestdijkseweg Noord  oostzijde tussen Gezichtslaan en N234:  lantaarnpaal 052.318

  • Gezichtslaan westzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 : lantaarnpaal 046.286

  • Gezichtslaan oostzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234 :  lantaarnpaal  046,266

    Indien u constateert dat er op andere dan deze plaatsen reclameborden zijn geplaatst, kunt u de gemeente daarop wijzen en verzoeken ze te verwijderen.