Inschrijving basiscursus AED - nog enkele plaatsen beschikbaar!

Basisicursus AED: nog enkele plaatsen beschikbaar!

Wij streven naar een optimale dekking van AED’s in Bilthoven-Noord. Hiervoor moet er binnen een straal van 500 meter een apparaat 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Op onderstaande kaart is te zien dat we er bijna zijn, met dank aan alle gulle gevers en bedrijven en personen die bereid zijn hun apparaat beschikbaar te stellen en in een buitenkast op te hangen bij hun bedrijf of woonhuis.

Met alleen apparaten zijn we er nog niet. Er zijn ook burgerhulpverleners nodig om met de AED’s te kunnen reanimeren. De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord organiseert binnenkort twee basiscursussen AED, bestaande uit twee avonden per cursus.

De eerste cursus vindt plaats op woensdag 19 en 26 juni a.s., de tweede op dinsdag 2 en 9 juli a.s. 
De cursussen worden gegeven in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven en starten om 19.30 uur.

Aan het eind van de tweede avond wordt een certificaat uitgereikt. Hiermee kun je je registreren als burgerhulpverlener bij Hartslag Nu. Inschrijven kan via deze link: https://www.webshopreanimatieonderwijs.nl/category/268857/in-company

Let op: maximaal 14 deelnemers per cursus. Mocht het volgeboekt zijn, stuur dan een mailtje naar info@bilthovennoord.nl. Bij voldoende belangstelling organiseren we een extra cursus!

 

Stand van zaken AED's in Bilthoven Noord
De laatste actie is gestart voor een AED-apparaat in het hart van Bilthoven Noord bij de Woudkapel.


AED Lassuslaan is gefinancieerd!

De eerste crowdfunding, om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is, is een succes! Wij zijn alle gulle gevers dankbaar voor hun bijdrage en zullen binnenkort beginnen met de crowdfunding van de tweede AED.

 

In de tussentijd kunt u geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status:

Rekeningnummer: 

NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.

O.V.V. AED Bilthoven-Noord


AED Crowdfunding

Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) zet zich samen met Stichting Hartslag De Bilt in om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED-apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Wij hebben hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED-apparaten te laten plaatsen.

Meer informatie: https://bilthovennoord.nl/aed/