AED Lassuslaan is gefinancieerd!

De eerste crowdfunding, om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is, is een succes! Wij zijn alle gulle gevers dankbaar voor hun bijdrage en zullen binnenkort beginnen met de crowdfunding van de tweede AED.

 

In de tussentijd kunt u geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status:

Rekeningnummer: 

NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.

O.V.V. AED Bilthoven-Noord


AED Crowdfunding

Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN) zet zich samen met Stichting Hartslag De Bilt in om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is. Voor een dekkend netwerk in Bilthoven Noord zijn er 6 extra AED-apparaten nodig, deze worden gemonteerd in een kast aan de buitenkant aan de gevel van een woonhuis of bedrijf. Wij hebben hiervoor 6 locaties in kaart gebracht en aldaar ook personen/ bedrijven bereid gevonden om de AED-apparaten te laten plaatsen.

Meer informatie: https://bilthovennoord.nl/aed/


AED apparatuur in Bilthoven Noord

Bij een hartstilstand is het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) tijdens het reanimeren van levensbelang. Volgens informatie van het Rode Kruis is de beschikbaarheid van AED apparatuur in Bilthoven Noord zeer beperkt.Tevens is er geen vrijwilligersgroep georganiseerd die kan worden opgeroepen bij een calamiteit.

Binnenkort start een commissie AED in samenwerking met de Bewonersvereniging Bilthoven Noord met een initiatief om het aantal AED apparaten in Bilthoven Noord op peil te brengen. Daarnaast dient een groep vrijwilligers georganiseerd te worden, die in het bezit zijn van een reanimatie-diploma. Daarmee kan een lokale georganiseerde burgerhulpverlening bij hartstilstand gevormd worden.

Tijdens de ALV op 18 april wordt dit initiatief nader toegelicht.