Verbetering straatverlichting: nog even geduld

Verbetering straatverlichting: nog even geduld

Op uitnodiging van de burgemeester is in maart jl. een oproep gedaan aan de leden van BBN melding te maken van lacunes in de straatverlichting in de wijk. In Noord ontbreken praktisch overal trottoirs zodat, ook in de donkere uren, voetgangers gebruik moeten maken van de rijbaan. Een goede straatverlichting  is van belang voor de veiligheid, zowel om zelf gezien te worden alsook om anderen te kunnen zien, en werkt tevens positief op het algemene gevoel van veiligheid.

Er is uitgebreid gereageerd op deze oproep, waarvan de resultaten aan de gemeente zijn gemeld met het verzoek om maatregelen. In juni kregen wij bericht van de gemeente dat men, samen met een aantal buurtgemeenten, bezig is met een herziening van de contractering van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare verlichting en dat investeringen voorlopig zijn uitgesteld. Hopelijk kan begin 2015 alsnog tot actie worden overgegaan. Het bestuur van BBN volgt deze zaak op de voet.


Duistere straatverlichting in Bilthoven Noord in kaart gebracht

Recentelijk hebben we de leden waarvan bij ons het emailadres bekend is benaderd met het verzoek melding te maken van "duistere" plaatsen. Deze oproep bleek uit het hart van onze bewoners gegrepen en er werd door velen uitgebreid gereageerd.
De reacties zijn geanonimiseerd naar burgemeester Gerritsen verstuurd. Via volgende links verwijzen wij u graag naar de aanbiedingsbrief, reacties en plattegrond.


Povere straatverlichting in Bilthoven Noord

Door de recente gebeurtenissen in Bilthoven Noord is de veiligheid in onze wijk uitgebreid onderwerp van gesprek geweest met de gemeente De Bilt.

In dit verband heeft BBN aandacht gevraagd voor de soms (zeer) povere straatverlichting zo hier en daar in de wijk, wat een gevoel van onveiligheid kan bevorderen. In combinatie met het ontbreken van trottoirs waardoor voetgangers min of meer verplicht zijn op straat te lopen, is dit een verkeersonveilige situatie.

De gemeente heeft BBN verzocht ons de specifieke locaties in de wijk waar dit zich voordoet te melden. Hierbij verzoeken wij u om, zo specifiek mogelijk, locaties aan ons door te geven waar de straatverlichting absoluut onvoldoende is. Wij zullen deze locaties als pakket aan de gemeente voorleggen.

U kunt de locaties melden via e-mail: info@bilthovennoord.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.


Vreemde buitenlandse busjes in de wijk

Op woensdag 19 februari 2014 heeft de politie twee meldingen gehad van vreemde buitenlandse busjes in Bilthoven-Noord. Een van de busjes is door de politie aangetroffen en gecontroleerd. Het waren Engelsen die werk zochten. Gelukkig is de bewoner hier niet op ingegaan. 

Wijkagent Kumas waarschuwt u allen om niet in zee te gaan met dit soort klusjesmannen. De ervaring leert dat zij het werk dat gedaan moet worden niet goed verrichten en dat men te veel geld vraagt voor de klus.

Hieronder de twee kentekens die door de bewoners doorgebeld zijn aan de politie. Bij het zien van deze busjes en andere buitenlandse busjes, met name Engelse, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit mag ook via 112.

Kenteken 1:  Donker blauw Opel busje met het kenteken “GB”   DA 092KD

Kenteken 2: Donker groen busje met het kenteken “”SK”” BJ 118BJ


Bericht van onze wijkagent - februari 2014

Mooi dat we over de jaren heen als BBN bereikt hebben dat de politie op eigen initiatief met ons communiceert over de Veiligheid in Bilthoven Noord, maar eveneens statistieken is gaan bijhouden over de veiligheidsontwikkelingen in ons woongebied, overigens mede door ons voortdurend aandringen hiertoe. Dit waarderen we zeer.

Wijkagent E. Kumas heeft ons een jaaroverzicht 2013 gestuurd. Met de inhoud hiervan kunnen wij met z’n allen heel tevreden zijn.