Veiligheid in Bilthoven-Noord

23 mei jl. vond de Thema-avond van BBN over Veiligheid in Bilthoven-Noord plaats.  Een goed bezochte avond, die aangeeft dat Veiligheid een belangrijk onderwerp is in onze wijk.

Burgemeester A.J. Gerritsen sprak over het veiligheidsbeleid in de gemeente De Bilt. 
Wijkagent E. Kumas gaf een presentatie over de veiligheid in de wijk, met o.a. cijfers van alle incidenten in Bilthoven-Noord over heel 2011 en over een deel van 2012 (tot mei 2012). De getoonde cijfers hebben betrekking op alle zaken. Bij 'diefstal uit woning' zijn ook poging tot inbraken, insluipingen en diefstallen uit verzorgingstehuizen meegeteld. 
En mevrouw Van den Bosch, Bijzondere Opsporingsambtenaar, gaf een uitleg over de rol van de BOA en de bevindingen in Bilthoven-Noord.

De presentatie is hier te downloaden. Daarnaast hebben wij ook enkele interessante internetsites doorgekregen van de politie.


Brandkranen voor onze eigen veiligheid!

Voor het blussen van een (woning) brand maakt de brandweer gebruik van de brandkranen die speciaal daarvoor zijn aangelegd. Deze brandkranen liggen meestal in het wegdek of in het fiets- of voetpad. De brandkranen worden aangeduid met een bord en gele pijl op het wegdek, zodat de brandweer de brandkranen snel kan vinden en effectief de brand kan bestrijden.

In Bilthoven Noord liggen echter veel brandkranen in de groenstroken langs de wegen. Deze groenstroken worden tegenwoordig ook gebruikt voor het parkeren van voertuigen. Tijdens de controles van de brandkranen in Bilthoven Noord heeft de brandweer gemerkt dat brandkranen regelmatig niet bereikbaar waren omdat er een voertuig op geparkeerd stond. Bovendien bleken brandkranen onbruikbaar door verzakking omdat men met auto’s over de brandkranen heen rijdt en de zachte bedding van de groenstroken onvoldoende bescherming biedt. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft de gemeente daarom begin van het jaar besloten speciale hekjes te plaatsen om brandkranen die hiervoor in aanmerking komen.

Lees meer


Bericht van onze wijkagent Bilthoven Noord: inbrakengolf

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaand bericht dat wij van onze wijkagent in Bilthoven Noord, de heer Kumas, ontvingen:

Ik wil graag via deze weg de aandacht vragen van de bewoners van Bilthoven-Noord. Sinds eind december 2009 tot en met nu zijn er 9 woning inbraken gepleegd in Bilthoven-Noord.

De meeste inbraken zijn gepleegd in de subwijk tussen de Gezichtslaan/Provincialeweg/Soestdijkseweg-Noord. De meeste inbraken zijn in de avonduren gepleegd. Wij zijn de afgelopen anderhalve week met meerdere mensen onopvallend in de bovengenoemde omgeving aanwezig geweest. Helaas hebben we geen woninginbreker (s) aangehouden. Wel hebben we een auto inbreker op heterdaad kunnen aanhouden.  

Momenteel lijkt de rust wedergekeerd te zijn, echter vragen wij dringend de aandacht van de bewoners voor de verdachte personen en voertuigen.

Lees meer