Brandkranen voor onze eigen veiligheid!

Voor het blussen van een (woning) brand maakt de brandweer gebruik van de brandkranen die speciaal daarvoor zijn aangelegd. Deze brandkranen liggen meestal in het wegdek of in het fiets- of voetpad. De brandkranen worden aangeduid met een bord en gele pijl op het wegdek, zodat de brandweer de brandkranen snel kan vinden en effectief de brand kan bestrijden.

In Bilthoven Noord liggen echter veel brandkranen in de groenstroken langs de wegen. Deze groenstroken worden tegenwoordig ook gebruikt voor het parkeren van voertuigen. Tijdens de controles van de brandkranen in Bilthoven Noord heeft de brandweer gemerkt dat brandkranen regelmatig niet bereikbaar waren omdat er een voertuig op geparkeerd stond. Bovendien bleken brandkranen onbruikbaar door verzakking omdat men met auto’s over de brandkranen heen rijdt en de zachte bedding van de groenstroken onvoldoende bescherming biedt. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft de gemeente daarom begin van het jaar besloten speciale hekjes te plaatsen om brandkranen die hiervoor in aanmerking komen.

Lees meer


Bericht van onze wijkagent Bilthoven Noord: inbrakengolf

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaand bericht dat wij van onze wijkagent in Bilthoven Noord, de heer Kumas, ontvingen:

Ik wil graag via deze weg de aandacht vragen van de bewoners van Bilthoven-Noord. Sinds eind december 2009 tot en met nu zijn er 9 woning inbraken gepleegd in Bilthoven-Noord.

De meeste inbraken zijn gepleegd in de subwijk tussen de Gezichtslaan/Provincialeweg/Soestdijkseweg-Noord. De meeste inbraken zijn in de avonduren gepleegd. Wij zijn de afgelopen anderhalve week met meerdere mensen onopvallend in de bovengenoemde omgeving aanwezig geweest. Helaas hebben we geen woninginbreker (s) aangehouden. Wel hebben we een auto inbreker op heterdaad kunnen aanhouden.  

Momenteel lijkt de rust wedergekeerd te zijn, echter vragen wij dringend de aandacht van de bewoners voor de verdachte personen en voertuigen.

Lees meer


Openbare orde en veiligheid

BBN probeert inbraakpreventie vorm en inhoud te geven door middel van voorlichting, maar ook door als platform te fungeren voor de vele invalshoeken en spelers die dit onderwerp kent. Niet alleen is veiligheid een nogal subjectief begrip, maar er zijn ook vele betrokkenen bij de veiligheid in "Noord". Uiteraard is er de eigen verantwoordelijkheid van het individu voor zijn of haar veiligheid, maar de overheid (gemeente en politie) heeft evenzeer een hoofdrol, en dus verplichtingen. Daarnaast is er de steeds meer zichtbare positie van particuliere (maar commerciële) beveiligingsorganisaties. Vooral op het gebied van buurtpreventie en alarmopvolging kunnen deze beveiligingsorganisaties een nuttige aanvullende bijdrage leveren. Daarnaast verwijzen wij u naar de website van de politie www.politiekeurmerk.nl. Overige relevante politiewebsites zijn: www.politie.nl/utrecht , www.ditdoenwij.nl enwww.meldmisdaadanoniem.nl

Het bestuur van de bewonersvereniging wil graag een substantiële bijdrage leveren aan de veiligheid in Bilthoven-Noord door initiatieven te ontplooien en verantwoordelijkheden te stimuleren. Dit laat vanzelfsprekend onverlet dat het bestuur van BBN nimmer verantwoordelijkheden van overheid en burger kan overnemen.