Bericht van onze wijkagent: Inbraakpreventie - De Mobeye!

Sinds 2 weken zijn er geen inbraken meer gepleegd in de gemeente De Bilt. Daarvoor werden inbraken, onder andere, in de wijk Bilthoven Noord gepleegd.

Daders gaan vaak via een balkon op de eerste verdieping de woningen binnen om vervolgens diverse goederen weg te nemen. De daders kiezen vaak de eerste verdieping, omdat een alarmsysteem meestal alleen de begane grond dekt. Er valt meer op: daders plegen de inbraken vaak tijdens vakanties van bewoners. Ze hebben verschillende manieren om te testen of bewoners thuis zijn en kennelijk lukt het ze vaak in te breken als bewoners daadwerkelijk op vakantie zijn. Hierover heb ik tijdens de jaarvergadering iets verteld.

Lees meer


Veiligheid in Bilthoven-Noord

23 mei jl. vond de Thema-avond van BBN over Veiligheid in Bilthoven-Noord plaats.  Een goed bezochte avond, die aangeeft dat Veiligheid een belangrijk onderwerp is in onze wijk.

Burgemeester A.J. Gerritsen sprak over het veiligheidsbeleid in de gemeente De Bilt. 
Wijkagent E. Kumas gaf een presentatie over de veiligheid in de wijk, met o.a. cijfers van alle incidenten in Bilthoven-Noord over heel 2011 en over een deel van 2012 (tot mei 2012). De getoonde cijfers hebben betrekking op alle zaken. Bij 'diefstal uit woning' zijn ook poging tot inbraken, insluipingen en diefstallen uit verzorgingstehuizen meegeteld. 
En mevrouw Van den Bosch, Bijzondere Opsporingsambtenaar, gaf een uitleg over de rol van de BOA en de bevindingen in Bilthoven-Noord.

De presentatie is hier te downloaden. Daarnaast hebben wij ook enkele interessante internetsites doorgekregen van de politie.


Brandkranen voor onze eigen veiligheid!

Voor het blussen van een (woning) brand maakt de brandweer gebruik van de brandkranen die speciaal daarvoor zijn aangelegd. Deze brandkranen liggen meestal in het wegdek of in het fiets- of voetpad. De brandkranen worden aangeduid met een bord en gele pijl op het wegdek, zodat de brandweer de brandkranen snel kan vinden en effectief de brand kan bestrijden.

In Bilthoven Noord liggen echter veel brandkranen in de groenstroken langs de wegen. Deze groenstroken worden tegenwoordig ook gebruikt voor het parkeren van voertuigen. Tijdens de controles van de brandkranen in Bilthoven Noord heeft de brandweer gemerkt dat brandkranen regelmatig niet bereikbaar waren omdat er een voertuig op geparkeerd stond. Bovendien bleken brandkranen onbruikbaar door verzakking omdat men met auto’s over de brandkranen heen rijdt en de zachte bedding van de groenstroken onvoldoende bescherming biedt. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft de gemeente daarom begin van het jaar besloten speciale hekjes te plaatsen om brandkranen die hiervoor in aanmerking komen.

Lees meer