Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan biedt startnotitie aan

Namens de acht deelnemede organisaties – waaronder Bewonersvereniging Bilthoven Noord – bood onafhankelijk voorzitter Willem van den Wijngaart van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan dinsdag 13 maart de startnotitie aan wethouder Ebbe Rost van Tonningen aan. De notitie is het resultaat van een half jaar intensief overleg over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan in Bilthoven. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gaan de notitie behandelen.

De werkgroep heeft geprobeerd om een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. De werkgroep heeft daartoe alle mogelijke oplossingen en belangen zorgvuldig afgewogen en rekening gehouden met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad.
De werkgroep reikt de gemeente drie oplossingsrichtingen aan:

1. Aanbrengen Knip

Hierbij krijgen de noordelijke en zuidelijk helft van de wijk De Leijen elk hun eigen ontsluitingsweg: een via de tunnel in de Leijenseweg en een via de Jan Steenlaan. Verkeer van noord naar zuid moet omrijden. Gezien de verwachte verkeersintensiteiten is een fietsstraat met autoverkeer in tweerichtingen mogelijk binnen het bestaande wegprofiel.

2. Fietspad

In deze variant is de Jan Steenlaan een wijkontsluitingsweg voor auto's in tweerichtingen. Hierbij is er een hoge verkeersintensiteit en is een vrijliggend fietspad nodig, gescheiden van het autoverkeer. Hiervoor zullen naar verwachting bomen moeten worden gekapt en gronden onteigend. Nader moet worden onderzocht hoe dit tot een minimum te beperken.

3. Fietsstraat

Hierbij wordt de Jan Steenlaan ingericht als fietsstraat met autoverkeer in eenrichting binnen het bestaande wegprofiel. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om ongewenst verkeer te weren.

Zes van de acht deelnemende organisaties aan de werkgroep hebben een voorkeur voor de oplossingsrichting Fietspad. De andere twee hebben een voorkeur voor de variant Fietsstraat.

Informatieavond

Op 9 april organiseert de gemeente met medewerking van de werkgroep om 19.30 uur in Huize Het Oosten een informatieavond voor belanghebbenden waar onder andere de twee onderzoeksbureaus, die gegevens hebben aangeleverd, een toelichting zullen geven. De (nieuwe) gemeenteraad zal de startnotitie en de reacties, die tijdens de informatieavond verzameld worden, betrekken bij haar besluitvorming over een oplossing voor de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan en de verkeerscirculatie in de Leijen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://debilt.nl/nieuws/werkgroep-veilig-fietsen-jan-steenlaan-biedt-startnotitie-aan/


Klankbordgroep Centrum Bilthoven beëindigt haar activiteiten

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven beëindigd.

Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden gespeeld.

Aan deze werkwijze is een einde gekomen nu de ondernemers ervoor hebben gekozen de uitwerking van met name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.

Lees verder, Vierklank


Nieuwsbrief Gesprekken met politieke partijen

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. uitgenodigd om in een bilateraal gesprek van gedachten te wisselen over hun voornemens die - direct dan wel indirect - raken aan onze wijk. En kennis te nemen van de wensen en behoeften vanuit de wijk. Alle lijsttrekkers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

De samenvatting van de bevindingen uit de 11 gesprekken is bijgesloten .

Lees meer


Oproep: Onderhoud aan het Oude Biltsche Meertje op 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart wordt door buurtbewoners / vrijwilligers, onderhoud gepleegd aan het Oude Biltsche Meertje (locatie: Klaphekweg / Gregoriuslaan, naast de Theresiaschool). Zij beginnen om 13.00 uur en willen stoppen om 16.00 uur. Tussentijds en zeker ook na afloop, is er gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en om gezellig wat te drinken (daar wordt voor gezorgd). Zij zien u graag, zaterdag 17 maart om 13.00 uur. Fijn als u zich wilt aanmelden, dat kan via e-mail: advangameren@ziggo.nl

Lees meer