Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Opening Servicecentrum Bilthoven-Noord

Op donderdag 12 september a.s. vindt tussen 16.00 uur en 18.00 uur in en om de Schutsmantel de opening van het Servicecentrum Bilthoven-Noord plaats.

Alle inwoners van Bilthoven-Noord zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Ook de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is hierbij aanwezig.

Het Servicecentrum is een samenwerkingsverband tussen Warande wooncentrum Schutsmantel en Stichting MENS De Bilt. Het doel van het Servicecentrum is tweeledig. Enerzijds voorziet het in een helpdesk functie, waarbij bewoners in de wijk terecht kunnen met al hun vragen die betrekking hebben op de gebieden Wonen, Welzijn en Zorg om op de weg geholpen te worden bij het vinden van de juiste oplossing. Naast deze helpdesk functie biedt het Servicecentrum mogelijkheden op het gebied van ontmoeting en recreatie in de wijk.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de uitnodiging.


Den en Rust overgenomen door DELA

Enkele maanden geleden is begraafplaats en crematorium Den en Rust overgenomen door DELA. Dit is een uitvaart coöperatie met meer dan 3,5 miljoen leden. Op 3 juli 2013 vond een gesprek plaats tussen de heer J. Huizinga, directeur uitvaartzorg van DELA, de vorige mede-eigenaar van Den en Rust, de heer G. Temming, de heer H. Harmsen, omwonende van Den en Rust,  en de heer H. Fijnaut, bestuurslid van BBN. Het doel van dit gesprek was: nadere kennismaking en horen welke plannen DELA heeft met Den en Rust.

 

Lees meer


Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: zienswijzen indienen mogelijk tot 15 mei 2013

Het Bestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt tot 15 mei a.s. ter visie.

Tijdens de Thema-avond van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord is uitgebreid ingegaan op het ontwerpplan.
Tijdens de bijeenkomst heeft de heer J. Bos, afdeling Beleid en Strategie van de gemeente De Bilt, bijgaande link voor een inleiding op het ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord gegeven. Aansluitend gaf mevrouw J.G. Schoorel-Eggink, bestuurslid BBN en nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan haar visie op het plan.

BBN adviseert alle eigenaren van panden goed naar de situatie van hun pand te bekijken, met name eigenaren van hoekpercelen omdat daar een aparte regeling voor geldt.
Tot en met 15 mei 2013 kunnen zienswijzen bij B&W worden ingediend.