Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

DELA neemt uitvaartzorg TAP in Bilthoven over

De transactie met DELA houdt in dat het eigendom (alle aandelen) overgegaan zijn naar DELA. De juridische structuur van het bedrijf is verder ongewijzigd.
Dit betekent voor BBN dat de afspraken aangaande de natuurbegraafplaats onverkort van toepassing zijn. De nieuwe eigenaar is hiervan op de hoogte gesteld. De milieuvergunning voor het crematorium blijft dus ook onverkort van toepasing.


Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven-Noord ligt ter visie!

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ ligt van 4 april tot en met 15 mei 2013 ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Op dinsdag 9 april en maandag 15 april 2013 zal in het gemeentehuis een informatieavond worden gehouden. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30u. In een presentatie wordt ingegaan op het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.debilt.nl / wonen en leven / bestemmingsplannen / Ontwerpbestemmingsplan Bilthoven Noord 2013.


Politie organiseert 'Blauwe Twitteravond' op 10 april a.s.

Binnenkort organiseert politie De Bilt de “Blauwe Twitteravond”. Het doel van de avond is het vergroten van bekendheid over verdachte situaties, het vergroten van de meldingsbereidheid en het daadwerkelijk aantal meldingen van verdachte situaties.
De politie hoopt van elke wijk deelnemers te krijgen. De deelnemer moet kunnen twitteren en het account @PolitieDeBilt volgen of bereid zijn een account aan te maken.

Lees meer