Klankbordgroep Centrum Bilthoven beëindigt haar activiteiten

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, heeft de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven beëindigd.

Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden gespeeld.

Aan deze werkwijze is een einde gekomen nu de ondernemers ervoor hebben gekozen de uitwerking van met name de parkeersituatie op eigen kracht verder op te pakken.

Lees verder, Vierklank


Nieuwsbrief Gesprekken met politieke partijen

Het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (BBN) heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. uitgenodigd om in een bilateraal gesprek van gedachten te wisselen over hun voornemens die - direct dan wel indirect - raken aan onze wijk. En kennis te nemen van de wensen en behoeften vanuit de wijk. Alle lijsttrekkers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

De samenvatting van de bevindingen uit de 11 gesprekken is bijgesloten .

Lees meer


Oproep: Onderhoud aan het Oude Biltsche Meertje op 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart wordt door buurtbewoners / vrijwilligers, onderhoud gepleegd aan het Oude Biltsche Meertje (locatie: Klaphekweg / Gregoriuslaan, naast de Theresiaschool). Zij beginnen om 13.00 uur en willen stoppen om 16.00 uur. Tussentijds en zeker ook na afloop, is er gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en om gezellig wat te drinken (daar wordt voor gezorgd). Zij zien u graag, zaterdag 17 maart om 13.00 uur. Fijn als u zich wilt aanmelden, dat kan via e-mail: advangameren@ziggo.nl

Lees meer


De gemeente ruimt afgebroken takken door stormschade op

Tussen 29 januari en 9 februari laat de gemeente grote takken opruimen, die door de recente westerstorm van bomen zijn afgebroken en langs de openbare weg liggen. 

De opruimactie begint maandag 29 januari in Bilthoven-Noord. Aan het einde van die week hoopt de aannemer Bilthoven en De Bilt schoon te hebben. Vanaf maandag 5 februari zijn Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek aan de beurt.

Eenmalig
In sommige wijken is de stormschade aan bomen zo groot, dat besloten is om in de gehele gemeente eenmalig ook de langs de weg gedeponeerde takken van particuliere bomen op te ruimen. In andere situaties blijven eigenaren van bomen zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van grof tuinafval.