Tweede ronde (her)ontwikkeling Oude Theresiaschool

De projectleider van de gemeente De Bilt heeft met BBN de herstart van de besprekingen met de buurt en omwonenden over de (her)ontwikkeling van de Oude Theresiaschool voorgesproken. Het is een herstart omdat een paar jaar geleden sprake was van het ontwikkelen van appartementen met zorgvoorzieningen ten behoeve van het wooncentrum Schutsmantel, maar deze plannen zijn van tafel. Dat de gemeente dit perceel wil verkopen, en dat het daarmee (her)ontwikkeld wordt, staat vast. En dat de bebouwing niet hoger dan de omliggende woningen dient te zijn, ook. Wat het moet worden, staat nog open.

De projectleider, mevrouw Hafkenscheid, gaat op korte termijn omwonenden en belanghebbenden uitnodigen voor een bijeenkomst waarin deze herstart besproken wordt. De opzet voor die avond is tweeledig: enerzijds worden door de projectleider de gemeentelijke uitgangspunten en kaders voor de (her)ontwikkeling toegelicht en anderzijds wil de projectleider van de wijk horen wat de wensen of zorgen zijn t.a.v. (her)ontwikkeling op deze locatie. Wij zullen op onze website de datum van deze bijeenkomst melden zodat geïnteresseerde leden die niet direct zijn uitgenodigd, ook aanwezig kunnen zijn.
 


Aankondiging Algemene Ledenvergadering 8 juni met aansluitend muzikaal programma met José Scholte

Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord u uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging op 8 juni 2017 in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven, aanvang 19.30 uur.
Actuele thema's die spelen in Bilthoven Noord zullen aan bod komen. Hiervoor kunt u tot 1 juni a.s. ook zelf onderwerpen indienen bij het bestuur. 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering volgt een muzikaal programma, geheel in de stijl van de straatnamen van Bilthoven Noord, waarbij wijkgenoot José Scholte liederen zingt en gedichten voordraagt van componisten, dichters en dichters-dominees uit Bilthoven Noord.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de agenda.


Corridorstudie Bilthoven Noord

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (2012) is ingezet op het beter benutten van de Soestdijkseweg Zuid, Noord en de Gezichtslaan.

Concrete maatregelen zijn hiervoor benoemd in de Corridorstudie de Bilt 2014.

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan diverse maatregelen op de Soestdijkseweg Zuid.

In de toekomst gaat de gemeente werken aan diverse maatregelen voor Bilthoven Noord. Voor een overzicht van de diversie studies en oplossingsrichtingen kunt u meer lezen in de Corridorstudie-Noord.