Update Jan Steenlaan | Verslag Bremhorst 13 maart 2019

Opening

Wethouder André Landwehr heet alle aanwezigen welkom. De wethouder wil iedereen bedanken die in het verleden zijn steentje aan de planvorming heeft bijgedragen, waaronder de werkgroep Jan Steenlaan. Hij heeft begrip voor de boosheid die er is bij aanwezigen omdat de gemeente in de afgelopen jaren geen maatregelen heeft genomen bij de Jan Steenlaan.

Afgesproken wordt dat alle aanwezigen die op de presentielijst intekenen de presentatie en een verslag van de avond ontvangen per e-mail. André Landwehr geeft toelichting op de ontvangen subsidie van de Provincie Utrecht: een voorwaarde om deze subsidie te behouden is dat er in 2019 een schop in de grond gaat. Anders moet de subsidie teruggestort worden aan de Provincie Utrecht. Er ligt nu een ontwerp waar de Jan Steenlaan mee ingericht kan worden. De wethouder benadrukt het belang van monitoring van de verkeerssituatie door de omgeving, daarbij is de hulp van omwonende en gebruikers essentieel. Ten slotte stelt de wethouder de adviseur Mobiliteit Theo van der Leek en communicatieadviseur Anna Fallon van de gemeente de Bilt voor.

Lees meer