Duurzaamheid, maar dan concreet. Hoe pakken we het op als inwoners van Noord?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 werd uitgebreid op het thema DUURZAAMHEID ingegaan. 

Gastspreker, de heer Joost Wentink, gaf vanuit zijn professionele ervaringen aan de hand van een presentatie een korte inleiding op hoe we als inwoners van Bilthoven Noord zelf de energieprestatie van de woning kunnen verbeteren.

Hier treft u het verslag van het themagedeelte over DUURZAAMHEID als ook de getoonde presentatie.


Agenda 18 april 2018 Algemene Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord  op 18 april a.s. in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven. 

Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themabijeenkomst over DUURZAAMHEID plaats.

Voor meer informatie treft u hier de agenda. 


AED apparatuur in Bilthoven Noord

Bij een hartstilstand is het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) tijdens het reanimeren van levensbelang. Volgens informatie van het Rode Kruis is de beschikbaarheid van AED apparatuur in Bilthoven Noord zeer beperkt.Tevens is er geen vrijwilligersgroep georganiseerd die kan worden opgeroepen bij een calamiteit.

Binnenkort start een commissie AED in samenwerking met de Bewonersvereniging Bilthoven Noord met een initiatief om het aantal AED apparaten in Bilthoven Noord op peil te brengen. Daarnaast dient een groep vrijwilligers georganiseerd te worden, die in het bezit zijn van een reanimatie-diploma. Daarmee kan een lokale georganiseerde burgerhulpverlening bij hartstilstand gevormd worden.

Tijdens de ALV op 18 april wordt dit initiatief nader toegelicht.


Proef éénrichtingsverkeer Bilderdijklaan e.o. van start

Van woensdag 11 april tot en met vrijdag 13 juli 2018 voert de gemeente De Bilt een proef uit met éénrichtingsverkeer op de Tollenslaan en (delen van) de Bilderdijklaan en Hasebroeklaan. In deze periode onderzoekt de gemeente of éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer helpt om de verkeersveiligheid op de aansluiting van de Bilderdijklaan en de Hasebroeklaan met de Soestdijkseweg Noord te verbeteren. Dit kan betekenen dat de wijk mogelijk via een andere route moet worden in- en uitgereden dan momenteel het geval is. De genoemde lanen blijven voor fietsers wel in twee richtingen toegankelijk.

De proef komt voort uit overleg met bewoners uit de wijk over de als onveilig ervaren verkeerssituatie op de aansluiting Bilderdijklaan/Soestdijkseweg Noord. De gemeente heeft besloten tot deze proef op basis van uitgebreide studie en overwegingen die zijn te lezen in het gemeentelijk rapport ‘Maatregelen Corridor Noord’. Omdat de toegang tot dit rapport via de gemeentesite niet direct mogelijk is, heeft de gemeente verzocht de site van BBN hiervoor te mogen gebruiken. Lees verder