Argumenten tegen de bouw op groen

Graag voorzien wij u van inspiratie voor uw inspreektijd aanstaande donderdag 10 oktober op de hoorzitting met onderstaande lijst van argumenten.  


Let op: Als u wilt spreken, dan dient u zich vóór woensdag 9 oktober 17:00 uur aan te melden bij de griffier via 030-2289164 of raadsgriffie@debilt.nl

 

We vragen u om uw verhaal naar ons toe te sturen via tegen@bilthovennoord.nl. Dit willen wij samenvoegen en eventueel na de bijeenkomst overhandigen aan de gemeente. Richtlijn is ongeveer 1 A4-tje en bij voorkeur in Word-formaat. 

Verder van belang:

 • Als het mogelijk is, spreek dan namens de hele gemeente en niet namens één locatie. We keuren het plan als geheel af, en samen staan we sterk!
 • Naast de afkeuring van de bouwplannen en van het proces, moeten we ook oplossingen aandragen aan de gemeente. Er zijn dus ook sprekers nodig die inspreken over alternatieve locaties.
 • Sluit uw pleidooi bij voorkeur af met een vraag aan de gemeenteraad, of een voorstel voor concrete opvolging. Als deze ‘Call-To-Action’ ontbreekt, is het voor de raadsleden moeilijk om iets te doen met uw verhaal.

 

De volgende argumenten en vragen kunnen mogelijk dienen als inspiratie voor sprekers: 

 1. Dit bouwplan staat haaks op het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013. 
 2. Dit bouwplan staat haaks op de Visie Groenstructuur. De aangewezen bouwgebieden hebben wel degelijk een functie als groene ader door onze wijk.
 3. Deze bouwplannen staan haaks op het eerder gevoerde antiverdichtingsbeleid van de gemeente.
 4. Deze bouwplannen staan haaks op het verbod op erfsplitsing.
 5. De beredenering waar de gemeente de keuze van deze gebieden op baseert is onvolledig en bevat onjuistheden.
 6. De natuur, heel belangrijk: dassen, vossen, beschermde salamanders, ringslangen, de biodiversiteit aan planten en bloemen waar hommels en bijen op af komen. Deze aangewezen gebieden hebben een wel degelijk een belangrijk doel.
 7. Er staan veel vliegdennen op de locaties. Het kappen hiervan staat haaks op het eerdere beleid van de gemeente.
 8. Zeer actueel overheidsbeleid is het stikstofbeleid. De stikstofproductie neemt toe door deze bouw, waarbij de bomen gekapt worden. Dit gemeentebeleid is niet in lijn met het overheidsbeleid. 
 9. De aangewezen gebieden hebben elk hun speciale sociale functie in de buurt.
 10. Speelruimte: er zijn in Bilthoven Noord geen speelveldjes voor de jeugd behalve de aangewezen gebieden. 
 11. De speelruimte nota 2020-2030 waaraan wordt gerefereerd is nog niet vastgesteld, iig niet openbaar, hoe is het mogelijk dat de speelgebieden dan al verdwenen zijn?
 12. Twee aangewezen gebieden liggen naast een school. Deze maken veelvuldig gebruik van de gebieden, voor spelen en sportdagen en andere activiteiten.
 13. Buiten spelen zou moeten worden gestimuleerd door de gemeente in plaats van tegen gegaan door speelruimte te ontnemen. 
 14. Hoogbouw past niet in het straatbeeld van Bilthoven Noord. 
 15. Grote zorgen om de verkeersveiligheid, in ieder geval rond de scholen waar de verkeersveiligheid nu al regelmatig in het gedrang is. Waar dienen de aanvullende parkeerplekken voor de toekomstige bewoners gerealiseerd te worden?
 16. De huidige riolering is niet in staat om de huidige huizen te verwerken, laat staan voor nieuwe huizen die er bijkomen. Met deze aantallen zal ook de zorg om sociale voorzieningen en diensten toenemen.
 17. Deze bouwplannen helpen het dorpskarakter om zeep, deze pleinen zijn destijds ontworpen met een visie.
 18. De vraag is of de huidige bewoners überhaupt terecht kunnen op de aanwezige scholen?
 19. Het lijkt dat dit plan mede financieel gedreven is. De impact op de buurt staat niet in verhouding met de opbrengst!
 20. De wethouder geeft aan eerst te willen kappen om daarna fondsen te creëren voor de groenvoorziening. Als er nou niet wordt gekapt hoeft er ook geen fonds te worden gecreëerd.
 21. Verzoek aan de gemeente niet in hokjes te denken maar daarbuiten en in mogelijkheden! Wij ontwikkelen een lijst met suggesties voor alternatieve locaties.
 22. De manier waarop de bewoners monddood zijn gemaakt door de gemeenteraad en college van wethouders door alleen een ‘meeweten’ recht toe te kennen t.a.v. het beslissen van bouwlocatie, in plaats van een hoger participatieniveau is niet acceptabel.