Bijeenkomst 07-10-2019 documenten

Zoals gisteren besproken heeft de raad het college een bouwopgave meegegeven, dit is dus een zelf opgelegde opgave en geen opgave vanuit het rijk of de provincie!

In het raadsvoorstel bijlage 1 staan twee tabellen:

2.3 Overzicht

Als de opgave, de gerealiseerde capaciteit, de capaciteit in portefeuille en de resterende opgave per 01-07-2019 voor alle categorieën in één overzicht bijeen worden geplaatst, ontstaat het volgende beeld.

Hieruit blijkt dat de opgave van 845 woningen ruimschoots gehaald wordt, er is een overcapaciteit van 395 woningen. Dit plan is er dus om een secondaire opgave te behalen en dat zijn de 450 sociale huur woningen waarvan er op dit moment een tekort is van 147 woningen.

Tweede belangrijke tabel is:

Stap 4: toetsing aan het criterium overall sluitende grondexploitatie

Op basis van het aangepaste indicatieve programma is het financiële resultaat berekend en vervolgens getoetst aan het uitgangspunt overall sluitende grondexploitatie. Het beeld is positief.

Overall is er een surplus van ruim twee en een half miljoen euro. Dit surplus is evenals het overall programma indicatief.

Hieruit blijkt dat onder de noemer sociale woningen de gemeente haar kas will spekken met 2.6 miljoen. Hiervoor krijgen we 113 sociale huur woningen, 37 midden huur woningen en 62 overige woningen. Let hierbij op dat het grootste gedeelte van deze woningen ook nog eens gestapeld zijn, een flatgebouw?

Naar aanleiding van de bijeenkomst gisteren publiceren we nu alvast de stukken. Het verslag is in de maak.

 1. Presentatie BBN 07-10-2019
 2. Amendement D66 bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013
 3. Nota Participatiebeleid
 4. Aanwijzen Woningbouwlocaties
 5. Aanwijzen Woningbouwlocaties bijlage 1
 6. Aanwijzen Woningbouwlocaties bijlage 2
 7. Woonvisie de Bilt
 8. Groene kansen voor de jeugd (Ministerie van LNV)

De tijdslijn:

 • 11 juli 2019 | ‘Meeweten’ als participatieniveau
 • 24 September 2019 | Raadsvoorstel
 • 24 September 2019 | “Besloten informatieavond van het college - centrumplan Bilthoven.”
 • 4 Oktober 2019 | bijlage van commissievergadering RO
 • 10 Oktober 2019 | Hoorzitting
 • 17 Oktober 2019 | Commissievergadering zonder inspraak
 • 31 Oktober 2019 | Raadvergadering ter besluit

Na aanwijzen van de woningbouwlocaties en opdrachtverlening kan de planontwikkeling door ons college ter hand worden genomen

Maak gebruik van uw spreekrecht!

******************* AANGEPAST 21 oktober 2019 *******************

De tijdslijn is aangepast, klik hier voor de laatste informatie.