College verplaatst inspreekavond naar meerdere avonden.

Vanavond heeft het college besloten de inspreekavond van morgen 10 oktober 2019 te verplaatsen!
 
Zie bijlage:
 
Het college van B&W heeft woensdagavond 9 oktober besloten het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' in te trekken en opnieuw te agenderen voor de raadsvergadering van 28 november. De aangekondigde inspraakavond van donderdag 10 oktober wordt hiermee ook uitgesteld. In afstemming met de agendacommissie van de gemeenteraad organiseert het college daarvoor in de plaats drie nieuwe bijeenkomsten, waarmee voldoende tijd en ruimte wordt geboden voor inspraak en reacties. Ook geeft het college hiermee gehoor aan de door velen geuite wens voor meer voorbereidingstijd.
 
Wij willen iedereen bedanken voor de grote inzet! Er is de afgelopen dagen een hoop werk verzet:
 

 • Crisisbijeenkomst Theresiaschool (nogmaals dank Gerben!)
 • Het maken en verspreiden van de flyers in de hele wijk.
 • De tafels “Tegen”, “Alternatieven” en “Uitstel”

 
Daarnaast natuurlijk de mensen die nieuwe leden hebben geworven, ons voorzien hebben van tientallen documenten, de steunbetuigingen en andere e-mails.
 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE TWEEDE RONDE!

 
Laatste nieuws staat op https://bilthovennoord.nl
 
Een status update:
 
Vandaag hebben we een gesprek gehad met de wethouder waarin we het proces hebben besproken om zeker te zijn van wat wanneer gaat plaatsvinden:
  
Drie inspraakbijeenkomsten
De raadscommissie verdeelt de inspraak over de 13 aangewezen woningbouwlocaties zo evenredig mogelijk over drie avonden:

 • Maandag 28 oktober voor de locaties: de Abt Ludolfweg en de Henrica van Erpweg in De Bilt, begraafplaats Brandenburg en het Zonneplein in Bilthoven en de Schaapsdrift in Hollandsche Rading
 • Dinsdag 5 november voor de locaties Bachlaan, Biltsche Meertje, Oranje Nassaulaan en Rembrandtplein in Bilthoven
 • Dinsdag 12 november voor de locaties Berlagelaan driehoek, Jachtlaan en Sperwerlaan in Bilthoven en de Vijverlaan in Groenekan

Hierna volgen we het proces:

 1. Het voorstel ligt nu bij de Commissie Openbare Ruimte (OR)
 2. In een openbare vergadering wordt er besloten wat de status is van het raadsvoorstel “Aanwijzen Woningbouwlocaties”. Dit kan worden:
  1. Niet rijp voor besluitvorming. Daarna gaat het terug naar het college.
  2. Rijp voor besluitvorming, dan kan het op de agenda van de raad worden geplaatst als hamer- of discussiestuk.
 3. Daarna kan de raad een beslissing nemen in de vergadering, de eerste mogelijkheid is nu niet meer 31 oktober 2019, maar na de nieuwe commissie vergadering. Hierin kan ze beslissen:
  1. Het voorstel aan te nemen.
  2. Het voorstel te verwerpen.
  3. Het voorstel aan te passen met amendementen. Hierdoor kunnen ze de teksten in het voorstel aanpassen, verwijderen of toevoegen. Dat betekent dat bijvoorbeeld het Bachbosch kan vervallen en het Vermeerplein daarvoor in de plaats komt. Over elk amendement wordt gestemd.