Het voorstel "Aanwijzen Woningbouwlocaties" is ingetrokken, wat betekent dat nou?

LET OP wij geven u hierbij onze interpretatie aangezien door de gemeente onbekende ‘paden’ worden bewandeld. Mocht onze interpretatie veranderen dan wordt u op de hoogte gehouden.

In het persbericht van de gemeente van gisteren, 9 oktober 2019, werd gesteld dat het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' werd ingetrokken en opnieuw zou worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 november. Dit is niet waar, het college kan niets agenderen, hiervoor is de raad verantwoordelijk en dit heeft nogal wat gevolgen.

In de tussentijd zijn er 3 ” inspraakbijeenkomsten” bijeenkomsten georganiseerd op 28 oktober, 5 & 12 november 2019. Hierbij staat “inspraakbijeenkomsten” tussen aanhalingstekens omdat je nergens op kunt inspreken, het voorstel is nu eenmaal ingetrokken, er is geen voorstel. Deze inspraakbijeenkomsten zijn dus eigenlijk informatieavonden. Nu is dat raar want het participatie niveau is mee-weten. Wat inhoudt dat burgers niet mogen meedenken en bij de voorgestelde informatieavond wordt van burgers verwacht dat ze participeren dus meedenken.

De e-mail van vanavond, 10 oktober 2019, van de gemeente aan degene die zich hebben aangemeld voor de “informatieavond” brengt daar duidelijkheid over: 

Het karakter van de avonden verandert daarmee; de avonden zijn beeldvormend voor het college en de gemeenteraad. Uw inbreng zal later worden meegenomen in de besluitvorming over het voorstel. Dit gebeurt wanneer het college het voorstel opnieuw voorlegt en de raad het op zijn agenda plaatst.

Vooral de zin “de avonden zijn beeldvormend voor het college” baart BBN zorgen. Op basis hiervan zou de wethouder het voorstel aan kunnen passen en in een nieuwe vorm kunnen aanbieden aan de raad. Hopelijk besluit hij dit voorstel helemaal niet meer in te dienen! Maar hier gaan we niet van uit. Mocht er wel een nieuw voorstel ingediend worden dan kan het op de raadsvergaderingsagenda komen via de commissie openbare ruimte.

Wat gaat er nu -waarschijnlijk- gebeuren:

 1. De 3 informatieavonden.
 2. Er wordt een nieuw “woningbouwlocaties'” raadsvoorstel gedaan, zo niet dan stopt het hier.
 3. Er komt een commissievergadering waarin dit voorstel besproken wordt.
  • Deze vergadering is openbaar en hierop mogen burgers inspreken. De hoorzitting van “vandaag” 10 oktober 2019 was eigenlijk het inspraak gedeelte van de commissievergadering openbare ruimte van 17 oktober 2019. Zoiets moet dan opnieuw opgezet worden.
  • Hier moet dus worden ingesproken voor het nieuwe voorstel!

In deze vergadering wordt er besloten wat de status is van het nieuwe raadsvoorstel. Dit kan worden: 

 1. Niet rijp voor besluitvorming. Daarna gaat het terug naar het college.
 2. Rijp voor besluitvorming, dan kan het op de agenda van de raad worden geplaatst als hamer- of discussiestuk.
 1. Daarna kan de raad een beslissing nemen in de vergadering, de eerste mogelijkheid is nu 28 november 2019. Hierin kan ze beslissen: 
 1. Het voorstel aan te nemen.
 2. Het voorstel te verwerpen.
 3. Het voorstel aan te passen met amendementen. Hierdoor kunnen ze de teksten in het voorstel aanpassen, verwijderen of toevoegen. Over elk amendement wordt gestemd.

Snapt u het nog? BBN houdt hier een hele nare smaak aan over. Er is geen voorstel meer, het participatie niveau is opgeschaald naar meedenken. Op basis daarvan kan een voorstel (het oude of een compleet andere) ingediend worden bij de raad en dan mogen we weer opnieuw beginnen met het organiseren van inspraak. De korte tijdslijn heeft ons allemaal veel tijd en frustratie gekost en nu weten we helemaal niet meer waar we aan toe zijn. Wij snappen dat u hier heel boos over wordt, wij ook!

Wat kunt u doen?

 1. Praat/schrijf of e-mail met de raadsleden van de partij waarop u stemt. Zij kunnen 31 oktober 2019 een motie indienen om uw locatie uit te sluiten als bouwlocatie!
 2. Voer actie in uw buurt, organiseer een buurt comité, valt uw locatie buiten Bilthoven Noord meldt u zich dan als comité aan via info@bilthovennoord.nl hierdoor ontstaat er overzicht en kunnen we samen optrekken.
 3. Maandag, 14 Oktober 2019 | 16:30, staat er een busrit met raadsleden in de agenda ze komen dan langs uw locatie, laat van u horen!
 4. Wordt lid van BBN via https://bilthovennoord.nl/vereniging/lid-worden/