Tafelgroep Alternatieven

Tafelgroep Alternatieven heeft de opdracht om alternatieven vast te leggen die bij ons in de groep besproken zijn en vastleggen welke er nog meer aangedragen worden. Hieronder treft u een voorzet van de diverse opties in een schematische opzet. 

Wij hebben natuurlijk nooit alle opties die er zijn kunnen bedenken dus graag deze lijst aanvullen met nieuwe categorieën en argumenten door een mail te sturen naar alternatieven@bilthovennoord.nl met de vermelding en toelichting van het alternatief conform onderstaand schema. 

Wij willen een zo groot mogelijke lijst met alternatieven

  1. Zodat we tijdens de hoorzitting sprekers die dat op prijs stellen kante klare content kunnen aanreiken voor hun spreektijd. 
  2. en we het totaal van de alternatieven die we hebben middels een brief kunnen aanbieden aan de raadsleden

Dus breng zoveel mogelijk nieuwe alternatieven aan en vul bestaande aan. 

We vernemen graag of je en zo ja welke alternatieven je zelf wilt uitdragen tijdens de hoorzitting of dat jouw alternatief beschikbaar is voor iemand anders om uit te dragen. De overige alternatieven zullen we op papier meenemen en uitdelen zodat het door bewoners ter plekke uitgedragen kan worden. 

Tip: Kies een alternatief dat goed bij je past en diept deze verder uit met onderzoek en aanvullende argumenten en of voorbeelden.