Ontwikkellocaties

Op de onderstaande locaties verwachten wij dat er (binnenkort) door de gemeente ontwikkeld gaat worden. Mochten er locaties ontbreken dan kunt u dat bij ons melden.

 

Plan bekent Plan in ontwikkeling Staat nu op de agenda

Ontwikkeling locatie voormalig hotel Heidepark

Onlangs heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor het perceel “hotel Heidepark”. Een aantal leden heeft ons hierover vragen gesteld. Wij kunnen u als volgt informeren:

De bezwaarprocedures tegen de in 2010 verleende vergunning voor de bouw van appartementen op de hoek van de Jan Steenlaan en Heidepark zijn afgehandeld. Volgens onze informatie is de eigenaar van het perceel voornemens de bouw van het appartementencomplex binnenkort te starten. Aangezien de eerder verstrekte kapvergunning was verlopen heeft de gemeente een nieuwe afgegeven.

Op genoemde hoek komen 18 appartementen met een parkeergarage eronder. Aan de kant van Heidepark is er bovendien een woonhuis (twee onder één kap ) voorzien.


Crematorium

Op basis van het Koninklijk Besluit van 3 september 1990 werd goedkeuring verstrekt voor de bouw en exploitatie van een kleinschalig crematorium. Onder kleinschalig werd toen verstaan 880 crematies per jaar. BBN heeft, in goede samenwerking met de "groep omwonenden", van meet af bezwaar gemaakt tegen dit crematorium, met name tegen de emissies, de wijze van asverstrooiing en de verkeersoverlast in de buurt. Met betrekking tot de verkeersoverlast vermeldde het College van B&W reeds in 1935 in de vergunning voor de begraafplaats 'Den en Rust', dat bij verkeersoverlast aanvullende eisen gesteld zouden worden. Desondanks hebben B&W inmiddels een milieuvergunning afgegeven om het aantal crematies op te voeren tot 2.700 per jaar, zonder een nadere regeling voor de verkeersproblematiek!

Lees meer