Update 1: Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Naar aanleiding van de enquête hebben we de gemeenteraad verzocht om niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het College van B&W betreffende de plaatsing van zes tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie het Biltsche Meertje.  Met als hoofdreden dat de gekozen manier van communiceren ‘met het mes op de keel’ er automatisch toe geleid heeft dat weerstand tegen het plan is gecreëerd en er dus redelijkerwijs geen draagvlak georganiseerd kon worden.

Het college heeft aangegeven naar huidige verwachting op 17 januari 2017 te komen tot een heroverweging van het voorgenomen aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is daarom voorlopig opgeschort tot na de raadsvergadering van 26 januari.

Onze brief aan de raad vindt u hier.

De brief van het college aan de raad vindt u hier.