Algemene ledenvergadering

Indien uw emailadres bekend is bij het secretariaat, dan heeft u als lid van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord via de log-in functie toegang tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

10 september 2018 Ledenbijeenkomst Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Graag nodigt het bestuur de leden uit voor een Ledenbijeenkomst op maandag 10 september 2018 om 20.00 uur.
Locatie: Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven. 

AGENDA

20.00    Beleidsplan Bilthoven-Noord 2018-2022: leidende thema’s en aanpak – ter vaststelling                                   (Toelichting door Coen Jager)

20.15    Duurzaamheid: Wat kunnen woningeigenaren doen, en hoe
            (Toelichting door Joost Wentink namens de werkgroep Duurzaamheid)

20.30    AED, levensreddende voorzieningen in de wijk: waar, crowd funding, netwerk van 
             hulpverleners 
(In aanwezigheid van Hartslag NU)

20.45    Jan Steenlaan: wat gaat er nu gebeuren om verkeersveiligheid te borgen

21.00    Soestdijkseweg-Noord: maatregelen voor beveiliging kruispunten (m.n. Bilderdijklaan)

21.15    Oude Biltsche Meertje: omwonenden structureren beheer

21.30    Veiligheid in de wijk: uitbreiding en vernieuwing van de straatverlichting
            (Toelichting door Mehmet Seyman, gemeente De Bilt)

21.45    Rondvraag

Graag nodigt het bestuur u na afloop van het programma uit voor een drankje.

22.30    Einde bijeenkomst


Agenda 18 april 2018 Algemene Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord  op 18 april a.s. in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven. 

Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themabijeenkomst over DUURZAAMHEID plaats.

Voor meer informatie treft u hier de agenda.