Algemene ledenvergadering

Indien uw emailadres bekend is bij het secretariaat, dan heeft u als lid van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord via de log-in functie toegang tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Agenda 18 april 2018 Algemene Ledenvergadering met thema Duurzaamheid

Het bestuur nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord  op 18 april a.s. in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1  te Bilthoven. 

Ontvangst voor leden vanaf 19.15 uur, niet-leden vanaf 20.30 uur.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vindt de themabijeenkomst over DUURZAAMHEID plaats.

Voor meer informatie treft u hier de agenda.