Bestuur

Bestuur Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

Voorzitter                                     Coen Jager                                  030-2293478
Secretaris                                    Ralph Jacobs                              
Penningmeester                          Joe Tabbers                                                      
Bestuurslid                                  Ina Duthler                                    06-50235239
Bestuurslid                                  vacature

Portefeuille
Leefomgeving (ruimtelijke ordening, groen)        Ruimtelijke ordening: vacature, Ralph Jacobs,
                                                                             Groen: Joe Tabbers
Veiligheid                                                              Ina Duthler, Coen Jager
Verkeer                                                                 Ina Duthler, vacature
Actief wijkburgerschap                                         Joe Tabbers, Ina Duthler
Centrumplan                                                        Coen Jager, Joe Tabbers
Communicatie                                                      Ralph Jacobs, Ina Duthler  
Digitaal                                                                 Ralph Jacobs

Beloningsbeleid

Het bestuur van BBN bestaat geheel uit vrijwilligers, hiervoor ontvangen zij dus geen beloning. (zie jaarverslagen)