Juli 2020

Digitaal spreekuur
Bewonersvereniging Bilthoven Noord (BBN)

Op donderdagavond 23 juli is er van 19.30 tot 20.30 uur een digitaal spreekuur voor de leden van BBN. Tijdens dit spreekuur kunt u vragen stellen aan het bestuur over zaken die in onze wijk spelen en waar u op de website en nieuwsbrief van BBN geen informatie kunt vinden. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een mail naar info@bilthovennoord.nl

Aanmelden Digitaal Spreekuur

Buurtpreventie

Er zijn momenteel drie WhatsApp Buurtpreventiegroepen actief in Bilthoven Noord. BBN wil inventariseren of er bestaansrecht is voor meer groepen, zodat er een volledige dekking ontstaat. Vanuit de BNN zal Ron Michel dit proces begeleiden met behulp van andere deskundigen.
Wilt u een WhatsApp Buurtpreventiegroep opzetten of meer informatie over de werking daarvan dan kunt u een mail sturen naar  info@bilthovennoord.nl

Planschade claimen voor 18 augustus 2020

Meer dan 300 eigenaren van percelen in Bilthoven Noord ondervinden mogelijk schade door een verkeerde indeling in het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013. Wilt u weten of uw woning ook in de verkeerde woningcategorie is ingedeeld? Dan kunt u terecht op de website van de Stichting Planschade Bilthoven Noord: https://planschadebilthovennoord.nl
De Stichting adviseert en helpt u verder bij het indienen van de planschade claim met de juiste motivatie bij de gemeente. Let op dit kan tot 18 augustus aanstaande.
 
Check uw woning

Auto-inbraken

Vanaf oktober 2019 was er een forse toename van het aantal auto-inbraken in Bilthoven Noord. Dit hangt nauw samen met de donkere dagen in die periode. Door de coronacrisis bleef het een paar maanden rustig. Maar inmiddels hebben we deze maand al weer 3 auto-inbraken, één in Bilthoven Noord en twee in Bilthoven Zuid. Het betreft voornamelijk auto’s van het merk BMW, Mini, Audi en Volvo. Airbags, navigatiesystemen en stuurwielen zijn vooral het doelwit. 
De politie merkt dat er niet altijd aangifte wordt gedaan van een auto-inbraak, toch vraagt de politie u om altijd aangifte te doen van een auto-inbraak en/of vernieling. Aangifte kan online via www.politie.nl. Is dat niet mogelijk dan kunt u via 0900-8844 een afspraak laten inplannen.  

Nieuwe statuten per 8 juli 2020

Op 8 juli 2020 zijn de nieuwe statuten ondertekend.
BBN heeft nu een ANBI-status, dat wil zeggen dat giften en donaties voor de gever en vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Tevens voldoen de statuten geheel aan de eisen van de huidige digitale samenleving.

Wijkschouw BBN met de wijkagent en de gemeente

Op donderdag 9 juli 2020 hebben Ina Duthler en Ron Michel namens BBN en de buurtpreventiegroepen samen met de wijkagent Floris Moons en collegae, Maarten Linssen gebiedsmakelaar en Rudo Verhoef, strategisch adviseur veiligheid van de gemeente, een zogenaamde wijkschouw georganiseerd. Tijdens de wijkschouw is onze wijk beoordeeld op veiligheid op straat en om de woningen.
Bij meerdere huizen bleek er slechte of geen verlichting te zijn bij deuren of in achterpaden. Ook te uitbundige groei van heggen, struiken en bomen, waardoor het zicht wordt belemmerd, zijn gunstig voor inbrekers.
Veel auto’s waren niet goed zichtbaar vanaf de weg. Als ze wel zichtbaar waren, vaak alleen de (geblindeerde) achterkant, zodat een auto-inbraak alsnog niet goed te zien is vanaf de weg.

Tips
De politie gaf de volgende tips om de kans op inbraak te verkleinen: parkeer uw auto altijd met de neus naar de weg. Dat verkleint de kans op autokraak en is bij het verlaten van uw tuin ook veiliger voor uw buurtgenoten, u hoeft immers niet achteruit de weg op te draaien. Zorg daarnaast voor voldoende verlichting (ook op de auto gericht) met bewegingssensoren en voldoende zicht rondom uw woning.
Let op dat u ook de gelegenheidsdief niet de kans geeft. We hebben een aantal plekken gezien met open schuurdeuren en te uitnodigend opgestelde fietsen.

Vernielingen bij scholen, toename van overlast door jongeren.

De laatste maanden vinden bij de van Dijckschool en de Theresiaschool regelmatig vernielingen plaats. Ook op het terrein van het Oude Biltsche Meertje (OBM) zijn enkele bomen onherstelbaar beschadigd en recentelijk is een schutting van een bewoner en het fietstunneltje bij de Theresiaschool met graffiti bespoten. Heeft u overlast in de buurt dan kunt u dit melden bij de politie via: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/
De politie gaat vaker controleren en de buurtpreventiegroepen zijn extra alert.