Even Bijpraten - November 2020

Digitaal spreekuur Bewonersvereniging Bilthoven Noord

Op donderdagavond 19 november is ervan af 19.30 uur een digitaal spreekuur voor leden van BBN. Zijn er zaken die er spelen in onze wijk, waar u meer informatie over wilt of waar u aandacht voor wilt vragen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@bilthovennnoord.nl

Gezocht digitale ondersteuning!

Bent u of kent u iemand die ons digitaal kan ondersteunen (Website, Office 365, Crowd funding etc.) dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@bilthovennnoord.nl

Gebiedsbijeenkomst Bilthoven Noord
24 november 2020

De 13 bouwlocaties zijn vorig jaar door de gemeenteraad weggestemd, maar de gemeente blijft vasthouden aan een ad-hoc invulling van de woningbouwopgave zonder dat daar een visie aan ten grondslag ligt en zoekt dan ook nieuwe bouwlocaties. 
De gemeente geeft inwoners de gelegenheid om nieuwe voorstellen aan te dragen voor de invulling van de woningbouwopgave. Voor de inwoners van Bilthoven Noord kan dit op dinsdagavond 24 november aanstaande. U kunt zich hiervoor aanmelden door een bericht te sturen aan samenwerkenaanwonen@debilt.nl.  Bij veel aanmeldingen wordt een extra gebiedsbijeenkomst georganiseerd. Voor meer informatie over de gebiedsbijeenkomsten zie https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/samen-werken-aan-wonen-doet-u-mee. Ook kunt u voor informatie contact opnemen met de gebiedsmakelaar van Bilthoven Noord: Maarten Linssen
m.linssen@debilt.nl , telefonisch te bereiken op 030 228 91 80. 
Het bestuur van BBN zal in ieder geval hierbij aanwezig zijn en advies uit brengen. Wij roepen ook u op om zoveel mogelijk mee te doen uw stem te laten horen!

Kernteam De Bilt 2050

Dit kernteam is opgericht naar aanleiding van de inspraakavonden in november 2019 en bij dit team zijn de meeste bewonersverenigingen aangesloten. BBN participeert in dit kernteam. Recentelijk heeft het kernteam een zienswijze ingediend bij de provincie naar aanleiding van de Provinciale Omgevingsvisie.  Zie hier de zienswijze van het kernteam. Ook heeft het kernteam de gemeente laten weten dat het een doodlopende weg is om nu een invulling geven aan een woningbouwopgave zonder dat daar een langere termijn visie aan ten grondslag ligt.

Toename van vuurwerkoverlast 

In onze wijk neemt de overlast van vuurwerk behoorlijk toe. Bij de Theresiaschool en het fietstunneltje, bij de Van Dijckschool en ook op andere plekken wordt er regelmatig vuurwerk afgestoken.
BBN heeft de politie hiervan in kennis gesteld en er heeft recentelijk overleg plaatsgevonden met de politie, gemeente, omwonenden en de Theresiaschool. De politie zal vaker surveilleren en de gemeente gaat jeugdwerk inzetten. Als er strafbare feiten worden gepleegd, altijd 112 bellen.  

Verkeer

De gemeente heeft groen licht gegeven voor het uitvoeren van de maatregelen en oplossingen zoals beschreven in de Corridorstudie-Noord. Helaas liggen de werkzaamheden op dit moment stil, door ziekte en verlof is er een capaciteitsprobleem en hebben er geen overleggen meer plaatsgevonden. Wij ontvangen regelmatig meldingen over gevaarlijke verkeersituaties, maar tot op heden zijn er geen concrete voorstellen voor oplossingen. Wij roepen u op om zoveel mogelijk meldingen te sturen naar de gemeente en ook uw zorgen op dit gebied kenbaar te maken bij de wijkwethouder. 

Speelruimtebeleidsplan

Een van der kernpunten uit het speelruimtebeleidsplan is het realiseren van 4 wijk overstijgende speelplekken. Middels een flitspeiling, in te vullen tot uiterlijk 23 november, vraagt de gemeente aan  de inwoners van Bilthoven Noord welkemen in gedachten heeft.  Zie voor het volledige verzoek de volgende link.  Wilt u meedoen aan de flitspeiling, stuur dan een mailtje naar info@bilthovennoord.nl. Wij sturen u dan de mail met bijbehorende link. Of laat ons weten aan welke locatie u denkt, dan geven wij dat door aan de gemeente. 

Update commissie duurzaamheid 

Bijgaande update bevat nieuws over:
  • Het energielabel bij verkoop, eenvoudige versie nog aan te vragen tot 1 januari 2021
  • Advies over te nemen maatregelen bij verduurzaming van uw woning
  • Overheidssubsidies die nogal aan wijzigingen onderhevig zijn Zie hiervoor de link  

Spreekuur wethouder 

Wethouder Landwehr is kernwethouder van Bilthoven. Hij houdt online spreekuur van 17.00 tot 18.00 uur op donderdag 3 december 2020. U kunt zich  u aanmelden voor het spreekuur bij onze gebiedsmakelaar Maarten Linssen, m.linssen@debilt.nl, 030-2289180