Statuten

De statuten van de vereniging kunt u hieronder downloaden. Een kopie is tevens op te vragen bij het secretariaat.

Statuten Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (inclusief wijziging 3 oktober 1997)