Aanbrengen plateau Obrechtlaan / Haydnlaan

 Vanaf maandag 12 december t/m vrijdag 23 december 2016 voert de gemeente De Bilt werkzaamheden uit

op de kruising Obrechtlaan met de Haydnlaan. We gaan het kruispunt verhogen en omvormen tot een

verkeersplateau. De kruising is hiervoor in zijn geheel afgesloten.

Verbeteren verkeersveiligheid

 Aanleiding voor het maken van een plateau zijn meldingen van omwonenden omtrent een te hoge snelheid

op en om de kruising van de Obrechtlaan en Haydnlaan. Op basis van gehouden snelheidsmetingen is

inderdaad gebleken dat de snelheid te hoog is. Door het maken van een verkeersplateau op de kruising

verlagen we hier de snelheid en verbeterd de verkeersveiligheid.

Bereikbaarheid

 Alle woningen blijven ten tijde van de werkzaamheden bereikbaar. Alleen doorgaand verkeer over de

kruising is niet mogelijk. De aannemer spant zich ervoor in om de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

 Tijdens de werkzaamheden kunt u met vragen over de uitvoering terecht bij de mensen van de aannemer op

het werk. Ook kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Wouter Le Fèvre. Zijn

contactgegevens staan bovenaan deze brief.

Bron: brief gemeente